Lakamym:
Açarsöz:
Menem araňyza goşaýyňda?!
Wah, Men paňkelle ýene-de unutdym
Zehiniňizi barlayyn diyseňiz II | Gyzykly maglumatlar | Teswirler

Zehiniňizi barlayyn diyseňiz II (Gyzykly maglumatlar)

San tertibi boyunca 1-den bashlap sanap bashlañ we her sekuntda bir san aydyp bilyaniz. Her gûn durman 7 sagatlap sanasañyz milliarda (1.000.000.000) nace wagtda yetersiniz?

BELLIK: 4 ýyldan 1 gezek 366 gûn gaytalanýanyny göz öñûnde tutmañ.

2)BIUDBAY indiki gelmeli harp haysy we name ucin?

3)Uzaldygyça gysgalyan zat name?

4)1 2 25 50 75 100 sanlary diňe bir gezek ulanyp 383 alyň.


Ses berilşik ýok.


Halanan (10)
Jemi 30 sany teswir.
Okalan sany: 1249

Pikirlerde paýlaş

26, Awgust-2013ý (18:58)
Jogapla +2

1nji soragy 1nji bilene 10 sowgat

.........
26, Awgust-2013ý (19:06)
Jogapla +2

Hany pikirlenmeli

Durmu$ saña hasrat chekmek ù.n ýùz bahana görkezse,sen oña bagtly bolmak ù.n múñ bahana görkez!
26, Awgust-2013ý (19:22)
Jogapla +1

1njy soragyn jogaby
108 yylda bolyamy

Garañka zeýrenmegiñ deregine bir shem ýak.
26, Awgust-2013ý (19:28)
+2

1 njide jogabyny doly yazmaly.
Meselem: x yyl, y gun, z sagat, k minut, m sekunt.

.........
26, Awgust-2013ý (19:23)
Jogapla +1

3njinin jogaby Gun

Garañka zeýrenmegiñ deregine bir shem ýak.
26, Awgust-2013ý (19:30)
+2

Yok gun dal

.........
26, Awgust-2013ý (19:28)
Jogapla +1

10jynyng jogaby 10

26, Awgust-2013ý (19:29)
Jogapla +2

108 yil 7ay??

Öyle insanlar var ki; kalbi düşman, kendi dost görünür. Öyle yaklaşır ki, dışı hoş, içi boştur!
26, Awgust-2013ý (19:36)
+2

1njide AY hokmunde yazmak gerek dal dine yyl, gun,sagat,minut,sekunt gornusinde yazmaly

.........
26, Awgust-2013ý (19:43)
Jogapla +1

108 ýyl, 262 gün, 3 sagat, 46 min, 40 sekunt

DOGRYMY AWTOR ýalňyş bolsa täzeden hasaplajak

Нередко перед нами стоит мучительный выбор: выпить или сесть за руль. Хорошо тем, у кого нет машины - у них выб...
26, Awgust-2013ý (19:53)
+2

Berekella @Muha0770 sowgadyń yoldadyr :)

.........
26, Awgust-2013ý (19:44)
Jogapla +2

gündiz gün uzasa, gije (aý) gysgalýa

Нередко перед нами стоит мучительный выбор: выпить или сесть за руль. Хорошо тем, у кого нет машины - у них выб...
26, Awgust-2013ý (19:46)
Jogapla +1

3) uzaldygycha gysgalýan zat #Ömùr

Durmu$ saña hasrat chekmek ù.n ýùz bahana görkezse,sen oña bagtly bolmak ù.n múñ bahana görkez!
26, Awgust-2013ý (19:56)
Jogapla +1

2-nji soragy biraz ugrukdyrsana. Degisme häsiýetli jogapmy ýa matematiki bir baglansyk barmy?

Akylsyza dünýe düzelmez
26, Awgust-2013ý (19:57)
Jogapla +2 Şu mowzukda awtoryň pikiriçe iň gowy teswir

2)BIUDBAY indiki gelmeli harp haysy we name ucin?


S harpy: 1 2 3 4 5 6 7 8

26, Awgust-2013ý (19:59)
+1

Düsünmedim?

Akylsyza dünýe düzelmez
26, Awgust-2013ý (20:00)
+2

sanlan bash harpy

26, Awgust-2013ý (20:04)
+2

Berekella @Fatality jogabyñ dogry yürejik nesip etsin

.........
26, Awgust-2013ý (20:07)
+1

Ay men iñlis diliniñ alfabiti boýunça i$lejek bolup otyryn. Harplary iñlisçe ýazypdyrda how .

Akylsyza dünýe düzelmez
26, Awgust-2013ý (20:15)
+2

italiyan alymy Fibonachchinin yanyna biri shagirtlige girmek uchin gelende shu soragy beripdir ...

Vi Veri Veniversum Vivus Vici
26, Awgust-2013ý (19:58)

Ya dile degisli baglanysyk barmy?

Akylsyza dünýe düzelmez
26, Awgust-2013ý (20:03)
Jogapla +1

3njing jogaby ömür bolya Heavenboy dost

26, Awgust-2013ý (20:06)
+1

Berekella @Expert jogabyń dogry, sowgadyń yolda

.........
26, Awgust-2013ý (20:12)
Jogapla +2

1njini @Muha0770, 2njini @Fatality, 3njini @Expert agzalar bildi.
4nji soragy bilinmedi

.........
26, Awgust-2013ý (20:14)
Jogapla +2
4)1 2 25 50 75 100 sanlary diňe bir gezek ulanyp 383 alyň.


50+2=52
52/25= 2.08
2.08+1=3.08
3.08X100=308
308+75=383


26, Awgust-2013ý (20:19)
+1

Berekella @Fatality 4nji soragam sen bildiň

.........
26, Awgust-2013ý (20:23)
Jogapla +2

Sheylelik bn hemme soraglar bilindi 1nji @muha0770, 2nji we 4nji @Fatality, 3nji @Expert agzalar bildi.
Gatnasanlar hemmanize minnetdar!!!

.........
26, Awgust-2013ý (20:31)
Jogapla +2

Bolsa yene acayda gowy gyzykly bolyar dost

26, Awgust-2013ý (20:41)
+1

Yene 2-3 günden acarynda sorag tapmaly

.........
26, Awgust-2013ý (21:13)
Jogapla +1

Hay mana galmandyra wagtynda girsem boljak eken!

işgär

Teswir ýazmak üçin içeri giriň