Lakamym:
Açarsöz:
Menem araňyza goşaýyňda?!
Wah, Men paňkelle ýene-de unutdym
www.E-Dostluk..com Turkmen sosial platformasy | Umumy gürrüňdeşlik | Teswirler

www.E-Dostluk..com Turkmen sosial platformasy (Umumy gürrüňdeşlik)

Täze türkmen sosial platformasy açylyşa ýakynlaşýar, 27 Martda doly yglan ederis. häzir bolsa agza kabul edýäris, isleg bildirýänler www.e-dostluk.com adresine girmek bilen bolup bileler, şol sanda telefonda girýänler hem şol adresi ýazsalar mobile görnüşi açylar. Ine-de wideo intro, paýlaşsaňyz hoşal bolardyk: 
http://t.tmunit.com/7h8  
www.e-dostluk.com | powered by tmunit.com


Ses berilşik ýok.


Halanan (3)
Jemi 43 sany teswir.
Okalan sany: 4386

Pikirlerde paýlaş

16, Mart-2012ý (16:44)
Jogapla +3

nesip bolsa agza bolarys

Maña garshy name problemañ bolsa, fernandojyk@gmail.com yaza:)
16, Mart-2012ý (16:51)
Jogapla +2

nesip bolsa agza sany kopelse gowy bolar. ishiniz ugruna bolsun !

Hala Madrid
16, Mart-2012ý (16:55)
Jogapla +2

tm site laram kopelyar asda yuwas, ustunlik!

hereketde... bereket bar.
16, Mart-2012ý (16:59)
Jogapla +1

Saýtymyza goşulmak üçin tassyk gutujygyny yşaratlaň. shular yaly zat chykyar ! Name etmeli ?

Hala Madrid
16, Mart-2012ý (17:01)

tmdunya menzesh geldi birhili

The reality is different
16, Mart-2012ý (17:07)

Nahili sayt boljak?yazyshylyan saytmy?name hyzmaty yerine yetiryar sholaram dushundursen gowy boljak.Sagbol.

♦Bir gün ölmek üçin,her gün ýaşaýas♦
16, Mart-2012ý (17:20)
Jogapla +1

tmdunya.com-my

.
16, Mart-2012ý (17:23)
Jogapla +1

zormay ol sayt

Holk-Hulk::zenitde-HAlk
16, Mart-2012ý (17:30)
Jogapla +1
R.Albiol:
Saýtymyza goşulmak üçin tassyk gutujygyny yşaratlaň. shular yaly zat chykyar ! Name etmeli ?tassyk gutujygyny ysharatlamalyda how:D:D

I think, I will never have enough watches..
16, Mart-2012ý (17:34)
Jogapla +1
sekas:
R.Albiol:
Saýtymyza goşulmak üçin tassyk gutujygyny yşaratlaň. shular yaly zat chykyar ! Name etmeli ?
tassyk gutujygyny ysharatlamalyda how\"haha\"\"haha\"

tassygy bashgarak okapdyrynow :D:D

.
16, Mart-2012ý (17:36)
Jogapla +1
menkim:
sekas:
R.Albiol:
Saýtymyza goşulmak üçin tassyk gutujygyny yşaratlaň. shular yaly zat chykyar ! Name etmeli ?
tassyk gutujygyny ysharatlamalyda how\"\"haha\"\"\"\"haha\"\"


tassygy bashgarak okapdyrynow \"haha\"\"haha\"nahili okanyna dushunyan bashy menzeyar:D:D

I think, I will never have enough watches..
16, Mart-2012ý (17:37)
Jogapla +1
sekas:
menkim:
R.Albiol:
Saýtymyza goşulmak üçin tassyk gutujygyny yşaratlaň. shular yaly zat chykyar ! Name etmeli ?
tassyk gutujygyny ysharatlamalyda how\"\"\"\"


tassygy bashgarak okapdyrynow \"\"\"\"

nahili okanyna dushunyan bashy menzeyar\"haha\"\"haha\"

tassyk etdim shonda-da girenok :D
.
16, Mart-2012ý (17:42)
Jogapla +1
menkim:
sekas:
menkim:
R.Albiol:
Saýtymyza goşulmak üçin tassyk gutujygyny yşaratlaň. shular yaly zat chykyar ! Name etmeli ?
tassyk gutujygyny ysharatlamalyda how\"\"\"\"\"\"\"\"


tassygy bashgarak okapdyrynow \"\"\"\"\"\"\"\"
nahili okanyna dushunyan bashy menzeyar\"\"haha\"\"\"\"haha\"\"

tassyk etdim shonda-da girenok \"haha\"dost diymek senyalnysh edyan:D
I think, I will never have enough watches..
16, Mart-2012ý (17:44)
sekas:
menkim:
menkim:
R.Albiol:
Saýtymyza goşulmak üçin tassyk gutujygyny yşaratlaň. shular yaly zat chykyar ! Name etmeli ?
tassyk gutujygyny ysharatlamalyda how\"\"\"\"


tassygy bashgarak okapdyrynow \"\"\"\"
nahili okanyna dushunyan bashy menzeyar\"\"\"\"tassyk etdim shonda-da girenok \"\":ddost diymek senyalnysh edyan\"haha\"
ozi ishlemese men gunakar dalahow :D:D
.
16, Mart-2012ý (17:46)
menkim:
sekas:
menkim:
menkim:
sekas:
R.Albiol:
Saýtymyza goşulmak üçin tassyk gutujygyny yşaratlaň. shular yaly zat chykyar ! Name etmeli ?
tassyk gutujygyny ysharatlamalyda how\"\"\"\"\"\"\"\"


tassygy bashgarak okapdyrynow \"\"\"\"\"\"\"\"
nahili okanyna dushunyan bashy menzeyar\"\"\"\"\"\"\"\"tassyk etdim shonda-da girenok \"\"\"\"\"haha\"dost diymek senyalnysh edyan\"\"haha\"\"

ozi ishlemese men gunakar dalahow \"haha\"\"haha\"onda saytyn adminine yazyp gor tassaklap bolanok diyip:D:D
I think, I will never have enough watches..
16, Mart-2012ý (17:49)
sekas:
menkim:
menkim:
menkim:
sekas:
R.Albiol:
Saýtymyza goşulmak üçin tassyk gutujygyny yşaratlaň. shular yaly zat chykyar ! Name etmeli ?
tassyk gutujygyny ysharatlamalyda how\"\"\"\"


tassygy bashgarak okapdyrynow \"\"\"\"
nahili okanyna dushunyan bashy menzeyar\"\"\"\"tassyk etdim shonda-da girenok \"\"\"\"dost diymek senyalnysh edyan\"\"ozi ishlemese men gunakar dalahow \"\"\"\"onda saytyn adminine yazyp gor tassaklap bolanok diyip\"haha\"\"haha\"
hahahhahah :D girmesegem bolarlay :D
.
16, Mart-2012ý (17:53)
Jogapla +3

Men özim regstrasýalarda geçmäne ökdedirin welin, shu ýönekeýje saýtdan gechip bilmedim. Agza bolmak un anketalary doldurdym, agza boldum edip goýdym. Ichine girjek bolsam salman dur, parol login ýene-ýenäñ ýalngysh diýibem aýdanok. Täzeden regise giriship brinji ýazan emaili goýsam, bu email öñ bar, shol sizingki bolsa icheri giring diýdi. Icheri girjek bolsam ýene bolmady, achar sözimi unudyp hem göreýin diýip, talap etdim. \'Açarsözi talabyňyz üstünlikli iberildi. Muny
dogrulamak üçin e-poçtaňyzy barlaň.\' diýdi. Shu wagta emaile zat gelenok

16, Mart-2012ý (17:55)
Jogapla +2
oglan :
Men özim regstrasýalarda geçmäne ökdedirin welin, shu ýönekeýje saýtdan gechip bilmedim. Agza bolmak un anketalary doldurdym, agza boldum edip goýdym. Ichine girjek bolsam salman dur, parol login ýene-ýenäñ ýalngysh diýibem aýdanok. Täzeden regise giriship brinji ýazan emaili goýsam, bu email öñ bar, shol sizingki bolsa icheri giring diýdi. Icheri girjek bolsam ýene bolmady, achar sözimi unudyp hem göreýin diýip, talap etdim. \'Açarsözi talabyňyz üstünlikli iberildi. Muny
dogrulamak üçin e-poçtaňyzy barlaň.\' diýdi. Shu wagta emaile zat gelenokmen registrasiya boldym yone 27 aylanyp gel diyip goyberdi:D

I think, I will never have enough watches..
16, Mart-2012ý (18:00)
oglan :
Men özim regstrasýalarda geçmäne ökdedirin welin, shu ýönekeýje saýtdan gechip bilmedim. Agza bolmak un anketalary doldurdym, agza boldum edip goýdym. Ichine girjek bolsam salman dur, parol login ýene-ýenäñ ýalngysh diýibem aýdanok. Täzeden regise giriship brinji ýazan emaili goýsam, bu email öñ bar, shol sizingki bolsa icheri giring diýdi. Icheri girjek bolsam ýene bolmady, achar sözimi unudyp hem göreýin diýip, talap etdim. \'Açarsözi talabyňyz üstünlikli iberildi. Muny

dogrulamak üçin e-poçtaňyzy barlaň.\' diýdi. Shu wagta emaile zat gelenok

Name saytka bu dost.Awtordan sorasan jogap berenak,ozem yaman traffik kop tutyalay,mobil wersiyasyda bar diydi olam yok eken

♦Bir gün ölmek üçin,her gün ýaşaýas♦
16, Mart-2012ý (18:01)
Jogapla +1
sekas:
oglan :
Men özim regstrasýalarda geçmäne ökdedirin welin, shu ýönekeýje saýtdan gechip bilmedim. Agza bolmak un anketalary doldurdym, agza boldum edip goýdym. Ichine girjek bolsam salman dur, parol login ýene-ýenäñ ýalngysh diýibem aýdanok. Täzeden regise giriship brinji ýazan emaili goýsam, bu email öñ bar, shol sizingki bolsa icheri giring diýdi. Icheri girjek bolsam ýene bolmady, achar sözimi unudyp hem göreýin diýip, talap etdim. \'Açarsözi talabyňyz üstünlikli iberildi. Muny
dogrulamak üçin e-poçtaňyzy barlaň.\' diýdi. Shu wagta emaile zat gelenok
men registrasiya boldym yone 27 aylanyp gel diyip goyberdi\"haha\"

prikol sepelemanow :D:D

.
16, Mart-2012ý (18:03)
Merikk:
oglan :
Men özim regstrasýalarda geçmäne ökdedirin welin, shu ýönekeýje saýtdan gechip bilmedim. Agza bolmak un anketalary doldurdym, agza boldum edip goýdym. Ichine girjek bolsam salman dur, parol login ýene-ýenäñ ýalngysh diýibem aýdanok. Täzeden regise giriship brinji ýazan emaili goýsam, bu email öñ bar, shol sizingki bolsa icheri giring diýdi. Icheri girjek bolsam ýene bolmady, achar sözimi unudyp hem göreýin diýip, talap etdim. \'Açarsözi talabyňyz üstünlikli iberildi. Muny

dogrulamak üçin e-poçtaňyzy barlaň.\' diýdi. Shu wagta emaile zat gelenok


Name saytka bu dost.Awtordan sorasan jogap berenak,ozem yaman traffik kop tutyalay,mobil wersiyasyda bar diydi olam yok ekenjan dogan bar how mobil gornushi, diymek sen tapmansyn:D

I think, I will never have enough watches..
16, Mart-2012ý (18:04)
Jogapla +1
menkim:
sekas:
oglan :
Men özim regstrasýalarda geçmäne ökdedirin welin, shu ýönekeýje saýtdan gechip bilmedim. Agza bolmak un anketalary doldurdym, agza boldum edip goýdym. Ichine girjek bolsam salman dur, parol login ýene-ýenäñ ýalngysh diýibem aýdanok. Täzeden regise giriship brinji ýazan emaili goýsam, bu email öñ bar, shol sizingki bolsa icheri giring diýdi. Icheri girjek bolsam ýene bolmady, achar sözimi unudyp hem göreýin diýip, talap etdim. \'Açarsözi talabyňyz üstünlikli iberildi. Muny
dogrulamak üçin e-poçtaňyzy barlaň.\' diýdi. Shu wagta emaile zat gelenok
men registrasiya boldym yone 27 aylanyp gel diyip goyberdi\"\"haha\"\"


prikol sepelemanow \"haha\"\"haha\"sogry zat aytyan how:D

I think, I will never have enough watches..
16, Mart-2012ý (18:10)

admini kimka on

.
16, Mart-2012ý (18:12)
Jogapla +1
menkim:
admini kimka onyakynda ovreneris nesip bolsa:)

I think, I will never have enough watches..
16, Mart-2012ý (18:13)

Mobil wersiya bar bolsa link goyda onyny acjak bolsanam 10 tennani iyjeklay

♦Bir gün ölmek üçin,her gün ýaşaýas♦
16, Mart-2012ý (18:14)
Jogapla +1
Merikk:
Mobil wersiya bar bolsa link goyda onyny acjak bolsanam 10 tennani iyjeklay

Turkmenistandan girmek maslahat berlenok:D

.
16, Mart-2012ý (18:16)
menkim:
Merikk:
Mobil wersiya bar bolsa link goyda onyny acjak bolsanam 10 tennani iyjeklayTurkmenistandan girmek maslahat berlenok:D

Sebap?

♦Bir gün ölmek üçin,her gün ýaşaýas♦
16, Mart-2012ý (18:17)

bas
gir

I think, I will never have enough watches..
16, Mart-2012ý (18:19)
Jogapla +1

@merikk yazdym girip goray indi, indi bir yok diyme mobil gornushi:D:D

I think, I will never have enough watches..
16, Mart-2012ý (18:20)
Jogapla +1
menkim:
Merikk:
Mobil wersiya bar bolsa link goyda onyny acjak bolsanam 10 tennani iyjeklay


Turkmenistandan girmek maslahat berlenok\"haha\"girjeklerem girizmejek bolyanay:D:D

I think, I will never have enough watches..

Teswir ýazmak üçin içeri giriň