Lakamym:
Açarsöz:
Menem araňyza goşaýyňda?!
Wah, Men paňkelle ýene-de unutdym
www.eyesinden.com 'da maşyn satmak mugt :) | Biznes we telekeçilik | Teswirler

www.eyesinden.com 'da maşyn satmak mugt :) (Biznes we telekeçilik)

Salam hormatly agzalar smileHowlugyň! Nowruz Baýramyna çenli Türkmenistanyň Internet Söwda Merkezi www.eyesinden.com-da öz awtoulagyňyzy satlyga goymak MUGT!  Awtoulagy goýup bilmegimiz üçin aşakdaky maglumatlaryň doly we dogry ýagdaýda awto@eyesinden.com adresine iberilmegi gerek.1. Marka:2. Model:3. Ýyl:Motor (lt):4. Karopka: (awtomat, mehanika)5. Reňk:6. Spidametr (km/h):7. Salon: (koža, ata..)8. Howa yassygy:  (bar ýa ýok, ýada näçesi bar)9. Kondisoner: (bar ýa ýok)10. Merkezi açar: (bar a ýok)11. ABS: (bar ýa ýok)12. Multimediya: (kaseta, radýo, mp3, audio)13. Diska: (näçelik diska we ähili diska)14. Aýna: (awtomat ýada mehanika)15. Ýagdaýy we goşmaça: (maşyn ýagdaýy we goşmaça maglumatlar)16. Habarlaşmak üçin: (telefon nomer )17. Haysy welayatdadygy18. Azyndan 3 sany suraty:  (gowja öňden,  gapdaldan, arkadan we içinden düşürilen)**: eyesinden.comda telefonlar tazelenyani üçin yok, şugun goyulyar.***Sorag bar bolsa soraberin 


www.eyesinden.com sayt barada eşitdin mi? we kimden yada nireden eşidenin teswir edip yazmagynyzy hayyş etyarin

hawa(80%, 29 adam)


yok(16%, 6 adam)


eşitdim yöne namedigini bilemmok(2%, 1 adam)
Halanan (21)
Jemi 68 sany teswir.
Okalan sany: 12632

Pikirlerde paýlaş

16, Fewral-2012ý (15:35)
Jogapla +2

gowja normalny teswir yazanlara da sowgat berjekdirin 

www.eyesinden.com
16, Fewral-2012ý (15:36)
Jogapla +1

eyesinden.com da telefon galmandyra nira gitdi telefonlar ?

dunya...ilat sany artdygycha .... adam sany azalyar...
16, Fewral-2012ý (15:37)
Jogapla +2
permann:
eyesinden.com da telefon galmandyra nira gitdi telefonlar ?

dosjan yokarda yazdymam welin yene yazyan. bar prosta tazelenyani üçin yapdyk, şugün goyulyp başlayar

www.eyesinden.com
16, Fewral-2012ý (15:38)
Jogapla +1

Beyleki wagtlar pullymy? Satlyga goyjak zadymyzyn nace % bermeli?

baaaaaaaah
16, Fewral-2012ý (15:38)
Jogapla +1
Псих:
Beyleki wagtlar pullymy? Satlyga goyjak zadymyzyn nace % bermeli?

yok arkayyn bol, azajyk pul alarys. 

www.eyesinden.com
16, Fewral-2012ý (15:39)
Jogapla +2

dost,ayponun sonky modeli nacheden sizde,el yeterli bolsa,shu tomus alasyma gelya,we nesya zat barmy?

16, Fewral-2012ý (15:39)
Jogapla +1

sayt barada bilyan,yone sowda edip goremok,mashyn satyp bolyanynam blmkdym.  Howlugyn mashynyny satyp bilmeyanler.

Goribin yuzune in uly razmer...
16, Fewral-2012ý (15:40)
Jogapla +1

sen maşyny bazara çykarjak bolsan öyden 2 gün önünden çykmaly, yer almaly, petek tölemeli, otayda bolmaly, iyip içmeli.....satyllmasa indiki bazar yene çykmaly.... ondan www.eyesinden.com hergün sen bazarda göryan adamlaryn yaly adam girya sayta

www.eyesinden.com
16, Fewral-2012ý (15:41)
Jogapla +1
...:::BCT:::...:
dost,ayponun sonky modeli nacheden sizde,el yeterli bolsa,shu tomus alasyma gelya,we nesya zat barmy?

IPhone 4S (16Gb)$780.00 nesye edil şuwagta aypfona yok 

www.eyesinden.com
16, Fewral-2012ý (15:43)
Jogapla +2

Ymmm esitdim dost öñ girýädim. Gaty gymmatlaý ýöne zatlaryñyz. Maryly öýtýan Hemra sen?
Üstünlik dost.
Ps: aý entak türkmene int söwdani öwretjek bolsan köp wagt gerek bolar. 5welaýat.com ûcin mara aýlanamda esiden zatlarym ýadymdan chykmaýa. Normalny düsünýän 1 adama gabat geldim olam türkiyede okan eken. Üstünlik sana we dostlaryna.

Любовь начинается идеалом, акончается одеялом!
16, Fewral-2012ý (15:46)
Jogapla +1
Ibrahimovic:
Ymmm esitdim dost öñ girýädim. Gaty gymmatlaý ýöne zatlaryñyz. Maryly öýtýan Hemra sen?
Üstünlik dost.
Ps: aý entak türkmene int söwdani öwretjek bolsan köp wagt gerek bolar. 5welaýat.com ûcin mara aýlanamda esiden zatlarym ýadymdan chykmaýa. Normalny düsünýän 1 adama gabat geldim olam türkiyede okan eken. Üstünlik sana we dostlaryna.

gaty gymmat? nama göra? nira göra? hayytay harytlaryna göra mi?5welayat üçin name diydiler* o nahili sayt boljakdy yada bolya?

www.eyesinden.com
16, Fewral-2012ý (15:47)
Jogapla +1
Admiral:
saz gurallary diyip hem bölüm achmaly ekeniniz

elektronny saz gurallary bolup biler 

www.eyesinden.com
16, Fewral-2012ý (15:49)
Jogapla +2

dost 780 gaty gymmatlay men garyp un,3gler nache?

16, Fewral-2012ý (15:49)

Basym a4ylsa bilersiñ dost.

Любовь начинается идеалом, акончается одеялом!
16, Fewral-2012ý (15:51)
Jogapla +1
...:::BCT:::...:
dost 780 gaty gymmatlay men garyp un,3gler nache?

edil olara yok dos :)

www.eyesinden.com
16, Fewral-2012ý (15:52)
Jogapla +1
Admiral:
Admiral:
@nahilem bolsa, song cd-de shol saz gurallaryng sapaklaryny goyun alan-a tapylar


@hemra nahilem bolsa*

sen tayyarla, men sana satyp bereyin dos :)

www.eyesinden.com
16, Fewral-2012ý (15:53)
Jogapla +1

Herkim näçe mashyn satlyga çykaryp bilýär?
Zakaz mashynlañam suratyny çykarsañ bolýarmy? Mysal ücin Dubaýda satlykda duran mashynlary?

Her bir adam menden bir dereje beýikdir
16, Fewral-2012ý (15:54)
Jogapla +1
Ibrahimovic:
Basym a4ylsa bilersiñ dost.

secret mi :D şowly bolsyn

www.eyesinden.com
16, Fewral-2012ý (15:55)

Hemra sen iphonlaryn amerkadan gelyami? Subut edip biljekmi?
Hytaýda chykýan zatlar tm gelenok has orginal zatlary. Sen satýan zatlarynam kopsi hytaýyn zatlary dami? Mysal ucin komp nirden getiryan?

Любовь начинается идеалом, акончается одеялом!
16, Fewral-2012ý (15:55)
Jogapla +2
ALADIN.:
Herkim näçe mashyn satlyga çykaryp bilýär?
Zakaz mashynlañam suratyny çykarsañ bolýarmy? Mysal ücin Dubaýda satlykda duran mashynlary?

welayatda yada şaherde bolsa gowy bor. hawa çykaryp bilyar. hemme kişi edip bilyar. emma doly bolmaly iberenin.

www.eyesinden.com
16, Fewral-2012ý (15:56)
Jogapla +1

beats \"naushniki\"lera arzan eken eger orginal bolsa .....yone nahilem bolsada 45$ berip naushnik aljak gaty az bolaymasa tmda 

dunya...ilat sany artdygycha .... adam sany azalyar...
16, Fewral-2012ý (15:57)
Jogapla +2
Ibrahimovic:
Hemra sen iphonlaryn amerkadan gelyami? Subut edip biljekmi?
Hytaýda chykýan zatlar tm gelenok has orginal zatlary. Sen satýan zatlarynam kopsi hytaýyn zatlary dami? Mysal ucin komp nirden getiryan?

dos sana aydaynym bilen ynanmajagyny bilyan emma menden haryt alan gaty kan teswirlerden, özleri aydarmy yada aytmaz bilemmok, sorap göray nahilidigini. BTW orginal iPhone hytayda öndüliryar, 

www.eyesinden.com
16, Fewral-2012ý (15:57)
Jogapla +1
permann:
beats \"naushniki\"lera arzan eken eger orginal bolsa .....yone nahilem bolsada 45$ berip naushnik aljak gaty az bolaymasa tmda 

şo nauşnigin bahasy öz sayttynda 180$

www.eyesinden.com
16, Fewral-2012ý (15:59)
Jogapla +1

men oyde ayfon yasayan gerek bolsa gelayin 100 dollar

.
16, Fewral-2012ý (15:59)
Hemra:
permann:
beats \"naushniki\"lera arzan eken eger orginal bolsa .....yone nahilem bolsada 45$ berip naushnik aljak gaty az bolaymasa tmda 


şo nauşnigin bahasy öz sayttynda 180$

suratyn depesinde shu yazga unsum gitdi  \" http://earphone.it168.com/ \" sizem shu yerden getiryanizmi ?? shu saytyn harytlarymy ? http://earphone.it168.com/ 

dunya...ilat sany artdygycha .... adam sany azalyar...
16, Fewral-2012ý (15:59)
menkim:
men oyde ayfon yasayan gerek bolsa gelayin 100 dollar

zakaz etyan özüne 3 sanagyny yasa

www.eyesinden.com
16, Fewral-2012ý (16:00)
Jogapla +1
permann:
Hemra:
permann:
beats \"naushniki\"lera arzan eken eger orginal bolsa .....yone nahilem bolsada 45$ berip naushnik aljak gaty az bolaymasa tmda 


şo nauşnigin bahasy öz sayttynda 180$


suratyn depesinde shu yazga unsum gitdi  \" http://earphone.it168.com/ \" sizem shu yerden getiryanizmi ?? shu saytyn harytlarymy ? http://earphone.it168.com/ 

yok ol sayta goymak üçin googledan suraty alyndy, şondandyr

www.eyesinden.com
16, Fewral-2012ý (16:01)
Hemra:
permann:
Hemra:
permann:
beats \"naushniki\"lera arzan eken eger orginal bolsa .....yone nahilem bolsada 45$ berip naushnik aljak gaty az bolaymasa tmda 


şo nauşnigin bahasy öz sayttynda 180$


suratyn depesinde shu yazga unsum gitdi  \" http://earphone.it168.com/ \" sizem shu yerden getiryanizmi ?? shu saytyn harytlarymy ? http://earphone.it168.com/ yok ol sayta goymak üçin googledan suraty alyndy, şondandyr

haaa ....ps.shol naushniklerde garantia barmy ? nache wagt ?

dunya...ilat sany artdygycha .... adam sany azalyar...
16, Fewral-2012ý (16:05)
permann

haaa ....ps.shol naushniklerde garantia barmy ? nache wagt ?

yok. tagam arzan satyasa 

www.eyesinden.com
16, Fewral-2012ý (16:06)

Ha Hemra onda stib jobs hytaýlyda? (iphony oýlap tapan). Apple amerkada cykýandyr oýtýädim. :-)
ps: senkem chyn bolsa dogrydyr dost.

Любовь начинается идеалом, акончается одеялом!

Teswir ýazmak üçin içeri giriň