Lakamym:
Açarsöz:
Menem araňyza goşaýyňda?!
Wah, Men paňkelle ýene-de unutdym
www.eyesinden.com 'da maşyn satmak mugt :) | Biznes we telekeçilik | Teswirler

www.eyesinden.com 'da maşyn satmak mugt :) (Biznes we telekeçilik)

Salam hormatly agzalar smileHowlugyň! Nowruz Baýramyna çenli Türkmenistanyň Internet Söwda Merkezi www.eyesinden.com-da öz awtoulagyňyzy satlyga goymak MUGT!  Awtoulagy goýup bilmegimiz üçin aşakdaky maglumatlaryň doly we dogry ýagdaýda awto@eyesinden.com adresine iberilmegi gerek.1. Marka:2. Model:3. Ýyl:Motor (lt):4. Karopka: (awtomat, mehanika)5. Reňk:6. Spidametr (km/h):7. Salon: (koža, ata..)8. Howa yassygy:  (bar ýa ýok, ýada näçesi bar)9. Kondisoner: (bar ýa ýok)10. Merkezi açar: (bar a ýok)11. ABS: (bar ýa ýok)12. Multimediya: (kaseta, radýo, mp3, audio)13. Diska: (näçelik diska we ähili diska)14. Aýna: (awtomat ýada mehanika)15. Ýagdaýy we goşmaça: (maşyn ýagdaýy we goşmaça maglumatlar)16. Habarlaşmak üçin: (telefon nomer )17. Haysy welayatdadygy18. Azyndan 3 sany suraty:  (gowja öňden,  gapdaldan, arkadan we içinden düşürilen)**: eyesinden.comda telefonlar tazelenyani üçin yok, şugun goyulyar.***Sorag bar bolsa soraberin 


www.eyesinden.com sayt barada eşitdin mi? we kimden yada nireden eşidenin teswir edip yazmagynyzy hayyş etyarin

hawa(80%, 29 adam)


yok(16%, 6 adam)


eşitdim yöne namedigini bilemmok(2%, 1 adam)
Halanan (21)
Jemi 68 sany teswir.
Okalan sany: 11760

Pikirlerde paýlaş

16, Fewral-2012ý (15:35)
Jogapla +2

gowja normalny teswir yazanlara da sowgat berjekdirin 

www.eyesinden.com
16, Fewral-2012ý (15:36)
Jogapla +1

eyesinden.com da telefon galmandyra nira gitdi telefonlar ?

16, Fewral-2012ý (15:37)
Jogapla +2
permann:
eyesinden.com da telefon galmandyra nira gitdi telefonlar ?

dosjan yokarda yazdymam welin yene yazyan. bar prosta tazelenyani üçin yapdyk, şugün goyulyp başlayar

www.eyesinden.com
16, Fewral-2012ý (15:38)
Jogapla +1

Beyleki wagtlar pullymy? Satlyga goyjak zadymyzyn nace % bermeli?

baaaaaaaah
16, Fewral-2012ý (15:38)
Jogapla +1
Псих:
Beyleki wagtlar pullymy? Satlyga goyjak zadymyzyn nace % bermeli?

yok arkayyn bol, azajyk pul alarys. 

www.eyesinden.com
16, Fewral-2012ý (15:39)
Jogapla +2

dost,ayponun sonky modeli nacheden sizde,el yeterli bolsa,shu tomus alasyma gelya,we nesya zat barmy?

16, Fewral-2012ý (15:39)
Jogapla +1

sayt barada bilyan,yone sowda edip goremok,mashyn satyp bolyanynam blmkdym.  Howlugyn mashynyny satyp bilmeyanler.

Goribin yuzune in uly razmer...
16, Fewral-2012ý (15:40)
Jogapla +1

sen maşyny bazara çykarjak bolsan öyden 2 gün önünden çykmaly, yer almaly, petek tölemeli, otayda bolmaly, iyip içmeli.....satyllmasa indiki bazar yene çykmaly.... ondan www.eyesinden.com hergün sen bazarda göryan adamlaryn yaly adam girya sayta

www.eyesinden.com
16, Fewral-2012ý (15:41)
Jogapla +1
...:::BCT:::...:
dost,ayponun sonky modeli nacheden sizde,el yeterli bolsa,shu tomus alasyma gelya,we nesya zat barmy?

IPhone 4S (16Gb)$780.00 nesye edil şuwagta aypfona yok 

www.eyesinden.com
16, Fewral-2012ý (15:43)
Jogapla +2

Ymmm esitdim dost öñ girýädim. Gaty gymmatlaý ýöne zatlaryñyz. Maryly öýtýan Hemra sen?
Üstünlik dost.
Ps: aý entak türkmene int söwdani öwretjek bolsan köp wagt gerek bolar. 5welaýat.com ûcin mara aýlanamda esiden zatlarym ýadymdan chykmaýa. Normalny düsünýän 1 adama gabat geldim olam türkiyede okan eken. Üstünlik sana we dostlaryna.

Любовь начинается идеалом, акончается одеялом!
16, Fewral-2012ý (15:46)
Jogapla +1
Ibrahimovic:
Ymmm esitdim dost öñ girýädim. Gaty gymmatlaý ýöne zatlaryñyz. Maryly öýtýan Hemra sen?
Üstünlik dost.
Ps: aý entak türkmene int söwdani öwretjek bolsan köp wagt gerek bolar. 5welaýat.com ûcin mara aýlanamda esiden zatlarym ýadymdan chykmaýa. Normalny düsünýän 1 adama gabat geldim olam türkiyede okan eken. Üstünlik sana we dostlaryna.

gaty gymmat? nama göra? nira göra? hayytay harytlaryna göra mi?5welayat üçin name diydiler* o nahili sayt boljakdy yada bolya?

www.eyesinden.com
16, Fewral-2012ý (15:47)
Jogapla +1
Admiral:
saz gurallary diyip hem bölüm achmaly ekeniniz

elektronny saz gurallary bolup biler 

www.eyesinden.com
16, Fewral-2012ý (15:49)
Jogapla +2

dost 780 gaty gymmatlay men garyp un,3gler nache?