Lakamym:
Açarsöz:
Menem araňyza goşaýyňda?!
Wah, Men paňkelle ýene-de unutdym
Sana bagt arzuw etyan... | Söýgi | Teswirler

Sana bagt arzuw etyan... (Söýgi)

Wah nameden yazyp bashlajagymam bilemmok... Men seni soyyan, soyyan diyip, sana tarap ylgap gujaklasym gelya, yone onkiler yaly bagra basyp gujaklap bilemmok. Onler bile otyryp arzuw ederdik, gulerdik, degisherdik. Wah sol gunleri diysene, biz osumizi sheyle bagtly hasaplayadyk, yzyny uzulmeyan janlar, suyji sozler,  yzly-yzyna yazyshyan sms-lerimiz, sol bile gol tutup aylanmalarymyz wah...! Biz bir birimizi gormesek, sesimizi eshitmesek gunler gecenokdy, gunde bile otyryp gurrun etyadik, esasanam sen toy barada gurrun etymani gowy goryadin, yone durmushumyz goz onune getirshimiz yaly bolmady, a bu gun bolsa  shol onki gunleri yatlap oturmakdan bashga zat elimden gelenok. Biz shol bagtly gunler bilen hemme zady unudypdyrys, ykbal barada hich pikir etmandiris, hawala sheyle bagtly gunlerin icinde ykbal yada dushyami diysene! Bu gun bolsa biz bir-birimizden uzaklarda, sen enen-atan yanda, a men keseki yurda okap yorun. Biz indi ayra, yok... biz bir-birimizden ayyrylshmadyk yone ayyrdylar... Sen enen-atan, doganlan sebabkar boldy, biz bir-birimizi nahili halasagam garshy boldylar, howa intagem yadymda shol sozler " belki enen atany ugradyp gor, gepleshsinler razy bolarlar" diyenin, menem gepleshselerem men okuwy gutarman toy edip bilmen jan diyipdim, shol sozden son  yzy uzulmeyan gozden dokulyan yashlar, meni okundiryadi oz icimden diyyadim name ucin diydim diysene diyip, yene bir-biregi bagra basyp kosheshdirdik, garashaly belki manlayymyzy bir-birimize yazylan bolsadykda diyip sag bollashdyn, ana shol hoshlashykdaky opulen posa in sonky boldy... son iki gun gecende sana jan etdim telefonyn ocukdi, name boldyka diyip hich ozume karar tapmadym, agshama golay jogap beldi na tanysh tel nomerden '' Salam jan bu men ...... bagysh men telefonymy oydakiler elden aldylar, su wagtam tansymynkydan yazyan diydin, meni basym durmusha chykaryalar, ejemin ayal doganynyn oglyna beryaler, men ona asla barmak islamok... hic islammok, yone meni dinleman razylyk berdiler, Jan men dine seni soyyan yadynda sakla diyip nokat goyupsyn. Ana shol gunden son hic ozume karar tapmadym bir gun kop dursam, olumim golaylashyan yaly duyyadym, shol sebapdenem okuwa gitmeli biledimin uchmaly wagtynam uytgedip, okuwa gitmeli wagtymdan ir gitdim... Indem shol sebabden son senden hich habar yok... Belki senem men yaly yola seredip meni yatlayansyn, yada eyyam birinin toruni bezap oturansyn... Name bolsada jan men seni soyyan, we durmushda sana bagt arzuw etyan....   ( Oylanmajyk durmushym bilen bagly ) Mr.


Ses berilşik ýok.


Halanan (4)
Jemi 14 sany teswir.
Okalan sany: 1584

Pikirlerde paýlaş

29, Ýanwar-2011ý (06:52)


gynandym :(( sana @mr.kakalosh
 

mary-mayyami
29, Ýanwar-2011ý (06:54)

shuna menzesh zatlar kop bolmaya gynansak da

mary-mayyami
29, Ýanwar-2011ý (06:57)
Jogapla +2


mr. kakalosh!
duygudaşlyk bildiryaen.
"şahyr bolmak mening naemaeme derkar
eger sen meningki bolmajak bolsang?!"

aýtjak sözlerimi aýdyp ýetişmesem, ýazygym ötgün, enem!
29, Ýanwar-2011ý (06:58)
Jogapla +1
merquix:
shuna menzesh zatlar kop bolmaya gynansak da

 Men durmusynda bolan zat yone bir yerragini uytgetdim...

Gowy diyen gyzymam eyyam opulipdir...
29, Ýanwar-2011ý (07:40)

muña durmuş diyerler.

Her açtığın yaradan, hesap sorar Yaradan!
29, Ýanwar-2011ý (08:42)
Jogapla +1

Gynandym abi...:(:'( Gidenler ak yoly gitsin arzuwlap, Galanlar ak yoly galsyn arzuwlap. Dine yengishlere yetirip biler, Yag$y niyet,pak niyetli arzuwlar..... Durmushda nameler olup gecmiorki?

Indi jenaýat hem bolsa ýatlamak Šondada gózlerńe ogryn gararyn
29, Ýanwar-2011ý (08:46)
Jogapla +1

Mende-de bolyp ge$di. Hany otyryp gulip begenip etýan arzuwlarymyz. Hany iýkimiz bagtymyzy tapdyk diýip begenerdik. Dost señkiden almadym özimde bolyp ge$di. Ol gyz bolsa durmy$a cykýa indi ba$ga biýrine :-)

29, Ýanwar-2011ý (10:44)
Jogapla +1

Hakyky soygi-arzuw bolup galyarmysh.
Yazgyngyzy haladym!

Umytly dañlaryñ atýanyna Şükür!
29, Ýanwar-2011ý (10:51)

gynançly

This area is intentionally left blank!
30, Ýanwar-2011ý (04:54)
cristiano ronaldo:
Mende-de bolyp ge$di. Hany otyryp gulip begenip etýan arzuwlarymyz. Hany iýkimiz bagtymyzy tapdyk diýip begenerdik. Dost señkiden almadym özimde bolyp ge$di. Ol gyz bolsa durmy$a cykýa indi ba$ga biýrine :-)

Ay dost bolyan zat, garashylmadyk zatlar bolya, sol sebapdenem shuna durmush diyerler....

Gowy diyen gyzymam eyyam opulipdir...
30, Ýanwar-2011ý (09:29)
Jogapla +1

Durmush bu we bizi ozunin chaksiz yuze chykmalary bilen hemishe gen galdyryar. Ony bolshy yaly kabul edaymek galyar. Esasy zat ruhun hemishe belent bolsun!

30, Ýanwar-2011ý (14:46)

Durmushdyr dostjan gecerle

01, Fewral-2011ý (22:51)

bu soygi dal, gynansakda, bagysla dost. Okuw name?! Okamasanam okayanlardan gowy yasap bolyar, yone soymesen manysyz durmus nama gerek?! Sen okuwa gidipsin, diymek yanky diyenim

Biz etmeli omri omur, Biz etmeli dowri dowur...
06, Fewral-2011ý (01:36)

baahh...dost..bula govi bolmandir

never give up

Teswir ýazmak üçin içeri giriň