Lakamym:
Açarsöz:
Menem araňyza goşaýyňda?!
Wah, Men paňkelle ýene-de unutdym
Ertir | Baş sahypa

Bäş günläp baş sahypada durmaga mynasyp temalar.

Okuwa Çagyrýarys

Halanan | Ählisi | Jedelli

Hökümdar romanyny terjime etmäge girişik...
Jek Spärro:Şu gün (18:59)
(8) Yzy näme?     17 jogap

Yenede hosh habarymyzdan ...
Aý bölejigi:Şu gün (12:59)
(64) Yzy näme?     100 jogap

ABŞ dollary we ondaky şahsyýetler (part ll)
LIDER.:Şu gün (11:54)
(16) Yzy näme?     10 jogap

Täzelik
Watson:Şu gün (11:09)
(16) Yzy näme?     15 jogap

IÑ ULY ARHEOLOGIK AÇYŞLAR.
Manager:Şu gün (10:13)
(47) Yzy näme?     44 jogap

Selefilere (wahhabylara) garşy Osmanlylar hem göreşipdi (@Ahmet Didat okasa!)
Jek Spärro:Şu gün (09:59)
(16) Yzy näme?     13 jogap

UÇURYMLARA!
Friendship:Şu gün (09:06)
(22) Yzy näme?     12 jogap

Doglan güniň gutly bolsun @Ertir.com
Nowça:Şu gün (07:07)
(116) Yzy näme?     68 jogap

Ir bilenjik yylgyrp bilsen yylgyr... (+18)
soho:Şu gün (05:32)
(32) Yzy näme?     23 jogap

25.05.2017 ý BUŞLUK KEBELEJIK AGZAMYZYÑ Oguljygy dunya indi!
Eau de parfum:Şu gün (03:27)
(74) Yzy näme?     131 jogap

MTC bize öz minnetdarlygyny bildirdi. Gijeki internet bukjalar sagat 23-de başlamagy mümkin. Teklibimizi taslamalarda göz öňünde tutarlar
ALTYN•TOP:Şu gün (02:52)
(40) Yzy näme?     26 jogap

8 ýaşynda eýýäm millioner boldy..
Näbelliadam:24, Maý-2017ý (20:41)
(42) Yzy näme?     54 jogap

Edil düýn ýalydy...(şahsy döredijilik)
Ýegen.:24, Maý-2017ý (19:43)
(26) Yzy näme?     22 jogap

DOWZAHYŇ AZAPLARYNYŇ BEÝANY
dälijе:24, Maý-2017ý (18:34)
(19) Yzy näme?     16 jogap

ABŞ dollary we olardaky şahsyýetler
LIDER.:24, Maý-2017ý (13:27)
(36) Yzy näme?     20 jogap