Lakamym:
Açarsöz:
Menem araňyza goşaýyňda?!
Wah, Men paňkelle ýene-de unutdym
Sonky Bolan Wakalardaky Agzalaryn Babek Wagtlary:D | Umumy gürrüňdeşlik | Teswirler

Sonky Bolan Wakalardaky Agzalaryn Babek Wagtlary:D (Umumy gürrüňdeşlik)

@Bolupbiler: Men ol goshgyny Yone degishme diyip yazdym. Beyle uzajagny bilen bolsam yazmazdym.

@Darwin: Degishme ya megishme bolsun tapawudy yok! men Tankytlajakkhaha

@Janpena: Menem Kem galmayan sizden, Hany yazyberin bakalyhaha

@Emerald Lady: HihHiyy Urush bolyarrr.

@Bawyl_Dali: Darwin dinle goch yigit. Men shu Bolupbiler agan goshgularna 3el 3goz 3ayak bilen garashyan. Barey Toparynam alda Yore shutaydanhaha

@Anjelinajolie: Betinden we Gytyndan temalarmy pozman Hayshhh..

@bagban: Eww bu yene sho ahlaksyz temasyny achypdyr. inci, suray, mnVsn, turkmentug, dilara, harceleur, hulk, plany, neme dagylar gayrat edip minuslaly shu Anjelinany.

@Turkmentug: Dogry diyyan Bagbanhaha

@Yazlale: 1000e yetmese yagday kyn eken barde.

@Darkroom.Posse: Indikide shahsyda yazamda jogap ber, son minuslamarnhaha

@Taxi Driver: Eww ayryl onumden adam namane guwanyan beyle??

@A Memory (MrShirkhan): Balyma guwanyan eshitdinmi. Seni ballarym we Medallarym bilen Yumurarnnhaha

Nabelli bir agzanyn @Moderatordan bir zat haysht etmezden on dushurilen Suratyhaha

@mnVsn: Belki kop kishi gamgyndyr shu wagtlar. Guldurip bilen bolsak men Baglty. Sglgnz! )kkk


Haysy Chagajyk Has gowja, Haysysy Has Kachok:D??

Lollay(59%, 13 adam)


Wakyr(40%, 9 adam)
Halanan (50)
Jemi 68 sany teswir.
Okalan sany: 2287
  • Awtora, bu blog üçin berilen minnetdarlyklar:
  • - Gowy ýazylypdyr (0.1 TM) - Darkroom.Posse
  • - Döredijiligiňde üstünlik (0.1 TM) - Adylhan
  • - Gowy ýazylypdyr (0.1 TM) - pozuldy
  • - Döredijiligiňde üstünlik (0.1 TM) - pozuldy
  • - Gowy ýazylypdyr (0.1 TM) - pozuldy

Pikirlerde paýlaş

14, Ýanwar-2014ý (18:48)
Jogapla +11

Guldirip bilding sagja bol bu indi 8 nji bölum boldugymy

"Gormedik baglaryn,gozel yalydyr! Gozler,mydam gormedigininin zarydyr!"
14, Ýanwar-2014ý (18:49)
+14

Ay shey disenem bolya:D

"Garanky otagda gara pishigi tapmak kyndyr, Pishik yok bolsa hasam kyndyr"
14, Ýanwar-2014ý (19:15)
+8

Betinden we gytyndan:D

14, Ýanwar-2014ý (18:48)
Jogapla +9

sag boley @mnsvn, Ahyry yazypsyñ toyuñda gaytsyn!

@Selim yamaney @Shamyrat yamaney @Cm Punk yamaney Menem yamaney :-)
14, Ýanwar-2014ý (19:51)
+11 Şu mowzukda awtoryň pikiriçe iň gowy teswir

Ish boldumay:)

Käte-käte sowgat etsem köýneklik, Ýa öýñüze göýberäýsem göwnämde. Diýip ,,söýgüñ üçin Tañryýalkasyn". Bagtymyzy dañyp goýduñ öýmäñde. Läläm seni söýman bilmek aýypdyr, Seni maña peshgesh edip aslynda, Hudaý meni bir çak ýalkap goýupdur. Mundan artyk ýalkanaýyn nirä men? Otuz ýashap enteklerem dirä men...
15, Ýanwar-2014ý (14:47)
+3

@Bolupbiler aga hihi:)

14, Ýanwar-2014ý (18:48)
Jogapla +7

nejis dal guldurdin saol )))))))))))))))))))))))

14, Ýanwar-2014ý (18:48)
Jogapla +7

ay sag bol gulup hezil etdimay

14, Ýanwar-2014ý (18:49)
Jogapla +9

@Taxi driwer bet eken!

@Selim yamaney @Shamyrat yamaney @Cm Punk yamaney Menem yamaney :-)
14, Ýanwar-2014ý (18:50)
Jogapla +10

Bu sapar önkilerden gyzykly bolupdyr :) Balyma guwanyan ))))

Mugallym diňe okuwçylar úçin däl, eýsem hemmeler, her bir adam úçin mugallymdyr.
14, Ýanwar-2014ý (18:54)
+8

Nesip etsin :D

"Garanky otagda gara pishigi tapmak kyndyr, Pishik yok bolsa hasam kyndyr"
14, Ýanwar-2014ý (18:52)
Jogapla +6

Darwin-yn mendigimi nadip bildin?

14, Ýanwar-2014ý (18:55)
+8

Sen diyip yazan yerimi nirden gordun?

"Garanky otagda gara pishigi tapmak kyndyr, Pishik yok bolsa hasam kyndyr"
14, Ýanwar-2014ý (18:56)
+9

Wii Kapish:D Jeton indi dushdi, ashakgy teswirini okap

"Garanky otagda gara pishigi tapmak kyndyr, Pishik yok bolsa hasam kyndyr"
14, Ýanwar-2014ý (18:59)
+7

zheton dushmandir, zheton gozune basyp dushurildi

14, Ýanwar-2014ý (18:52)
Jogapla +8


χ
14, Ýanwar-2014ý (18:52)
Jogapla +6

derrew avatary uytgetmeli etdin

14, Ýanwar-2014ý (19:00)
Jogapla +13

Gulip hezil etdim onkilerdenem gyzykly bolupdur!

14, Ýanwar-2014ý (19:01)
Jogapla +10

:) tapýañow senem dos

Gyzlar geljegi gowy bolan oglany gözleýärler. Oglanlar bolsa gechmishi gowy bolan gyzlary gözleýärler...
14, Ýanwar-2014ý (19:07)
Jogapla +7

Lollay :D

Moda görä däl, kada görä geýin!
14, Ýanwar-2014ý (19:07)
Jogapla +10

Lollay :D

Moda görä däl, kada görä geýin!
14, Ýanwar-2014ý (19:08)
Jogapla +4

~~~hehehehehheeh~~~

14, Ýanwar-2014ý (19:10)
Jogapla +8

sag bolun awtor chalaja yylgyrdym

Guramaz dünýede söýgiň daragty! - Ine, adamzadyň iň zerur bagty
14, Ýanwar-2014ý (19:11)
Jogapla +9

Gowdygny....indiki tema nahili bolarka?

14, Ýanwar-2014ý (19:14)
+8

nejis bolasy yokla)

"Garanky otagda gara pishigi tapmak kyndyr, Pishik yok bolsa hasam kyndyr"
14, Ýanwar-2014ý (19:13)
Jogapla +8

Özüñe serýozny suratlary tapýañow, çyndanam :LoLLaý

14, Ýanwar-2014ý (19:15)
Jogapla +10

Bujagaz cagalary gorsen gulkin tutya yone meselanizi bes etmedinizda

Sonky duralga
14, Ýanwar-2014ý (20:25)
+6

Ol mesele hachanky bes edileni:)

"Garanky otagda gara pishigi tapmak kyndyr, Pishik yok bolsa hasam kyndyr"
14, Ýanwar-2014ý (19:19)
Jogapla +11

Bet agzalar barow

Nygmat barka gadyryny bilmeli!
14, Ýanwar-2014ý (19:56)
Jogapla +7

Bawyl dali betlay haha

Jafar Hagoshi talañçy dälde telekeçidir!
14, Ýanwar-2014ý (19:59)
Jogapla +7

Hemishekiler yaly bu-da gyzykly suratlar.

Durmushdyr bu,ajysam bar,suyjisem.
14, Ýanwar-2014ý (20:04)
Jogapla +7

Aý bolýada...

Yzarla meni türkmen twitter... @devletvich
14, Ýanwar-2014ý (20:14)
+6

Men yok ekenim diyjek bolduñ gerek:D

Jafar Hagoshi talañçy dälde telekeçidir!
14, Ýanwar-2014ý (20:14)
+6

Men yok ekenim diyjek bolduñ gerek:D

Jafar Hagoshi talañçy dälde telekeçidir!
14, Ýanwar-2014ý (20:17)
+5

@HAGOSHI, bardygymy bilýädimdeý

Yzarla meni türkmen twitter... @devletvich
14, Ýanwar-2014ý (20:11)
Jogapla +4

@Bawyl däli meňzejegä bolupdyr...

Yzarla meni türkmen twitter... @devletvich
14, Ýanwar-2014ý (20:14)
+6

sen name?

14, Ýanwar-2014ý (20:16)
+5

näm bolupdyr maňa?

Yzarla meni türkmen twitter... @devletvich
14, Ýanwar-2014ý (20:28)
Jogapla +8

Her gezeginde ozumi gorerin umudy bilen :) gowy guymenje tapypsynyz :)

когда на вопрос /Как дела?/ /Я отвечаю:У меня все отлично / но я хочу чтобы кто то посметрел мне в глаза и сказал /НЕ ВРИ /
14, Ýanwar-2014ý (20:28)
Jogapla +7

Her gezeginde ozumi gorerin umudy bilen :) gowy guymenje tapypsynyz :)

когда на вопрос /Как дела?/ /Я отвечаю:У меня все отлично / но я хочу чтобы кто то посметрел мне в глаза и сказал /НЕ ВРИ /
14, Ýanwar-2014ý (20:37)
Jogapla +5

Gowja balajyklar hemmesem gaty gowy bolupdyr dowamyna garashyan

14, Ýanwar-2014ý (20:39)
Jogapla +5

yene cagajyklar

Zaman sana bakmasa, sen zamana bak!__________________________ ____
14, Ýanwar-2014ý (20:50)
Jogapla +10

Eeeeew, men kime beý diýenmişim?! :) :) :) :D :D :D

One day You will be just a memory for some people. So, do Your best to be a good one!
14, Ýanwar-2014ý (21:43)
+6

Taxi Drivera:D balyna guwanyan ha))

"Garanky otagda gara pishigi tapmak kyndyr, Pishik yok bolsa hasam kyndyr"
14, Ýanwar-2014ý (20:51)
Jogapla +8

Ol birem näbelli agza däl-de düýnde-şu günde bit temajyk açan biri bolaýmasyn?! :D :D :D

One day You will be just a memory for some people. So, do Your best to be a good one!
14, Ýanwar-2014ý (20:54)
Jogapla +5

bett

©

Teswir ýazmak üçin içeri giriň